Terug naar het overzicht

Een ware metamorfoseHet zoete leven aan het (nu) zoute Veerse Meer

LARGO Verhaal Veerse Meer

Het Nederlands Deltagebied dat in de gemeenten Goeree-Overflakkee, Veere, Westvoorne en Schouwen-Duivenland ligt, is dit jaar verkozen tot meest duurzame natuurbestemming ter wereld. Een symbolisch middelpunt is het Veerse Meer, dat een ware metamorfose onderging.

LARGO Verhaal Veerse Meer Visnetten
Veerse Meer
LARGO Verhaal Veerse Meer Golven op Veerse Meer
LARGO Verhaal Veerse Meer Visnetten uitgehangen

Op oude kaarten zien de Zeeuwse eilanden er totaal anders uit als hoe we ze nu kennen. In de loop der tijd groeiden de eilanden naar elkaar toe en ontstonden de karakteristieke zeearmen. Aan het begin van de twintigste eeuw lag tussen de eilanden Walcheren en Noord-Beveland zo’n zeearm: het Veersche Gat, uitkomend op de Oosterschelde. Delen van de dijk en oevers werden regelmatig overspoeld door de zee. Toen tijdens de watersnoodramp van 1953 de dijken rondom het Veerse Gat en de Zandkreek op negen plaatsen doorbraken, werd in het Deltaplan besloten om de eilanden Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland met elkaar te verbinden. Met twee dammen, de Zandkreekdam en de Veerse Dam, werden het Veerse Gat en de Zandkreek van de zee gescheiden. Per getij scheelde dat 70 miljoen liter aan in- en uitstromend zeewater.

Zeventien eilanden

Door het afdammen ontstond begin jaren zestig het Veerse Meer, van 25 kilometer lang en in breedte variërend van 200 tot 1600 meter. Van de zeventien eilanden die in het meer liggen, zijn Haringvreter, Aardbeieneiland en de twee Middelplaten natuurlijk ontstaan. De andere kunstmatig, door zandopspuiting. Uiteenlopende vogelsoorten vonden in de eilanden belangrijke rust- en broedplekken, maar ook voor natuurgenieters is het gebied toegankelijk, bijvoorbeeld per kajak.

LARGO Verhaal Veerse Meer Eiland

In plaats van de dagelijkse getijdenbeweging van de zee, werd begin jaren zestig een vast zomer- en winterpeil ingesteld voor het Veerse Meer. Het winterpeil stond op -0.70 meter NAP en via de gemalen werden grote hoeveelheden overtollig water vanuit de polders het meer in geloosd. Het zoute zeewater verzoette langzaamaan en het Veerse Meer werd een brakwatermeer.

LARGO Verhaal Veerse Meer Betere Waterkwaliteit

Het Veerse Meer is nu bijna helemaal zout

Betere waterkwaliteit

Hoewel het water zouter was dan brak, verdwenen veel zoutminnende planten en dieren uit het Veerse Meer. De natuur werd in alle opzichten anders, maar vooral armer aan soorten. Zo nam het aantal vissoorten na de afsluiting af van 35 naar ongeveer twintig. “De schol en de bot waren er niet meer”, vertelt Marcel van de Kreeke, die nu al zo’n 28 jaar in het Veerse Meer vist. “Vroeger zat ook de oosterscheldekreeft er nog, maar die verdween toen de gemalen een aantal weken draaiden en er veel zoet water bijkwam.”

Vroeger zat ook de oosterscheldekreeft er nog, maar die verdween toen de gemalen een aantal weken draaiden en er veel zoet water bijkwam

Marcel van de Kreeke

Meer aanvoer van zoutwater

Om de natuur en de waterkwaliteit te verbeteren, werd in 2004 besloten in de Zandkreekdam een doorlaatmiddel te bouwen die voor meer aanvoer van zoutwater – en de daarin levende soorten – vanuit de Oosterschelde moest zorgen. Het doorlaatmiddel maakte al snel een wateruitwisseling mogelijk van gemiddeld 40.000 liter per seconde. En dat bleek te helpen: het zoutgehalte werd hoger en stabieler, het aantal mariene soorten nam weer toe. Bovendien zorgde het voor een klein getij, van ongeveer 10 centimeter.

Paling of hangcultuurmosselen

Vissoorten als de schol en de bot zijn weer terug in het Veerse Meer. “Het Veerse Meer is nu bijna helemaal zout”, vertelt Van de Kreeke. “Verder zit er sprot en grondel. En de puitaal zie je ook wel veel – die noemen we hier ‘de lop’.” In het Veerse Meer vist Van de Kreeke overal – diep of ondiep. “Vooral op paling, bot en harders. Maar ook op oesters, kokkels en tapijtschelpen. Elk seizoen vissen we op andere soorten. Paling zit er het hele jaar door, maar daar mag je in september, oktober en november niet op vissen. Dan gaan we dus wat vaker de Oosterschelde op en halen we de Zeeuwse hangcultuurmosselen op.”

LARGO Verhaal Veerse Meer Paling

Deze hangcultuurmosselen groeien hangend aan verticale touwen of palen, dicht onder het wateroppervlak, waar het voedselaanbod rijker is. Het vangseizoen start daardoor eerder – in mei – dan de mosselen van de bodem, die in de seizoenen met de ‘r’ erin, dus vanaf eind juni, gegeten worden. Daarmee is het Veerse Meer hét verblijf voor liefhebbers van oesters, mosselen en paling. Wie even genoeg gezeild, gesurft, gedoken of gezwommen heeft, kan er ook zelf het vissersleven proeven en er oesters gaan rapen.

Verhaal 16 van 33
Lees hier wat COVID-19 betekent voor uw vakantie